Welkom bij Reitsma & Van Wieren

Wij zijn een betrouwbare, stabiele en innovatieve praktijk met twee vestigingen. Onze benadering is persoonlijk en professioneel. Een goede samenwerking met andere disciplines in de eerstelijn vinden wij van groot belang voor de kwaliteit van uw behandeling. Wij willen kleinschalige en laagdrempelige zorg aanbieden, dicht bij u in de buurt. Reitsma & Van Wieren ontwikkelt specialistisch behandelaanbod op het gebied van pijn en andere gezondheidsproblemen.

Voor informatie over aanmelden en huidige wachttijd zie tabblad Contact

De huidige wachttijd geldt niet  voor patienten met chronische pijn en voor patienten die in aanmerking komen voor oncologische zorg:

 

Psychologische hulp voor (ex-)kankerpatiënten Voor (ex-)kankerpatienten wordt in het kader van een studie van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) vergoede psychologische zorg aangeboden in de eerste lijn, zo ook bij Reitsma & van Wieren Psychologen. Deze zorg wordt bij ons geboden door Marijke Schaaphok, die werkzaam is geweest als medisch psycholoog bij het UMCG Cancer Center. De gesprekken worden vergoed van
uit een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en komen niet ten laste van uw eigen risico (het betreft geen zorg via de zorgverzekeraar). Verwijzing van uw huisarts (met het vermoeden van een aanpassingsstoornis na kanker) is wel noodzakelijk voor deelname aan de studie en het hulpaanbod. Deelnemers ontvangen voor en na de behandeling een vragenlijst over hoe het met hen gaat. Voor meer informatie, zie bijgevoegde folder en onderstaande website, of bel naar ons spreekuur. https://www.iknl.nl/oncologische-zorg/pilot-aanpassingsstoornis


De praktijk heeft twee afdelingen:
Generalistische Basis GGZ 
Gezondheidspsychologie 


Generalistische Basis GGZ

Ik ben verwezen door mijn huisarts vanwege mijn psychische problemen.

Gezondheidspsychologie

Ik heb pijn of andere problemen met mijn gezondheid.