Samenwerking

Onze praktijk heeft zich al sinds de start ingezet voor samenwerking op het gebied van patiëntenzorg in de eerstelijn. Een persoonlijke benadering, het op elkaar afstemmen van behandelingen, het vergroten van de toegankelijkheid en kennisoverdracht tussen hulpverleners zijn altijd onze peilers geweest. Hier vindt u een overzicht van de verschillende samenwerkingsverbanden die wij in de loop der jaren mede vorm hebben gegeven.
 

ELZ Kollum

Van onze samenwerkingsverbanden is ELZ Kollum de grootste. En we zijn er trots op dat wij dit verband mede hebben mogen oprichten. ELZ Kollum probeert de zorg voor patiënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, deze toegankelijk te houden, persoonlijk en doelmatig.

Transcare

Transcare (www.transcare.nl) is gericht op behandeling van mensen met chronische pijn. De werkwijze is ontwikkeld om cliënten transdisciplinair te behandelen in het kader van zgn. anderhalvelijnszorg. Huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen in de eerste lijn werken samen vanuit dezelfde visie op pijn en verrichten diagnostiek, geven educatie over pijn en voeren behandelingen uit. Het team waarbinnen wij samenwerken in Harkema bestaat uit prof. dr. C.P. van Wilgen (gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog), huisartsen dr. D. Keizer en mw. L. Hoekstra (huisartsenpraktijk Het Homeer), dhr. K. van Dam en mw. W. van Dam-Miedema (fysiotherapeuten te Surhuisterveen). Er wordt nauw samengewerkt met de specialisten van het ziekenhuis Nij Smellinghe. Transcare is tevens verbonden aan Pain In Motion België. Zie www.paininmotion.be

Kootstertille PAF

In Kootstertille werken wij samen binnen overleg PAF (Psychologen, Artsen, Fysiotherapeuten) met fysiotherapeuten Anna Tjalma, Fokje de Wit en Amarins Wijma en de huisartsen dhr. S. Prins, mw. J.F.M. Poos, mw. H.A. Goudsmit, mw. A.M. Mook en dhr. Th. Woudstra. Ook in dit verband is het op elkaar afstemmen van patiëntenzorg een van de doelen.

Psychotherapeuten en eerstelijnspsychologen Noord Friesland

Een ander samenwerkingsverband is die tussen GZ-psychologen in Noord Friesland. Voor psychotherapie verwijzen wij binnen deze samenwerking naar Yvonne Boldy-Dassel in Leeuwarden. Bij lange wachttijden of specifieke problematiek of betere bereikbaarheid voor de cliënt verwijzen wij ook naar collega-eerstelijnspsychologen in de regio.