Tarieven

Verzekerde zorg

Psychologische behandeling valt onder het Wettelijk Eigen Risico; in 2022 bedraagt dit €385,00.

De financiering gaat veranderen:

Tot en met 2021 waren er vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Dit gaat veranderen! Op 31 december wordt er een knip gezet in alle lopende behandelingen die daarna zullen worden omgezet in de nieuwe structuur waarin gewerkt gaat worden met zorgvraagtypering. Iedere zorgvraag wordt door uw behandelaar qua aard, ernst en complexiteit beoordeeld aan de hand van een vragenlijst (HONOS). Dit profiel bepaalt welke 'zorgvraagtypering' geldt en wat dat betekent voor de duur van uw behandeling. Uw behandelaar zal u dit uitleggen. 
Uw psycholoog gaat vanaf 2022 niet meer per afgeronde behandeling declareren maar per sessie. 

Wat is ook nieuw? Ieder jaar geldt vanaf 2022 het wettelijke eigen risico, dus ook als de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar. 

De factuur gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar indien uw psycholoog een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Is dat niet het geval dan krijgt u de factuur van ons toegestuurd. U betaalt ons de factuur en stuurt deze door naar uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een deel vergoed (restitutietarief). 

In de behandelvoorwaarden 2022 Reitsma & Van Wieren Psychologen vindt u uitleg over onze algemene voorwaarden.

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg is psychologische zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is o.a. van toepassing als er bij u geen sprake is van een psychische stoornis of een psychische stoornis die niet onder de Zorgverzekeringswet valt.   

In dit geval moet u de behandeling zelf betalen. U ontvangt van ons een factuur. Per 1 januari 2022 zijn de kosten per sessie:  115 euro.

Werkgevers

Wanneer de werkgever betaalt, kan de bedrijfarts of bedrijfsmaatschappelijk werker een offerte bij ons aanvragen voor diagnostiek en behandeling.