Wie wij zijn

Jolanda Reitsma-Lutjes


Na mijn studie psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen verhuisde ik met mijn man naar Kollum. In dit prachtige dorp startte ik in 1995 Psychologenpraktijk Kollum. De praktijk groeide al snel. In 2003 gingen mijn collega Mariëlle van Wieren en ik een maatschap aan en veranderde de naam in Reitsma & Van Wieren. In al die jaren veranderde de organisatie van de GGZ in Nederland voortdurend. Wat niet veranderde is de kleinschaligheid van onze praktijk, de persoonlijke benadering en de huiselijke maar professionele basis. 

Het uitgangspunt van mijn werk is de clientgerichte visie. Niet alleen uw klachten staan centraal, maar ook de mens die u bent en persoonlijke groei. Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, clientgerichte psychotherapie, het gevolgenmodel, en ben ook EMDR-therapeut. In 2020 ben ik Ontfrutsel gestart. Heb je niet zozeer behoefte aan behandeling van je probleem maar eerder aan een uitgebreid luisterend oor met een gedegen advies, kijk dan eens op https://ontfrutsel.nl/

In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en lichamelijke klachten waarvoor geen afdoende medische verklaring is gevonden. Lijden aan pijn en vermoeidheid wordt in onze samenleving zwaar onderschat, evenals de beperkingen die daarvan het gevolg zijn. Ik vind het behandelen van mensen met deze lichamelijke klachten een van de meest uitdagende kanten van mijn werk.

Naast mijn werk als GZ-psycholoog geef ik ook cursussen op het gebied van pijn en neem ik deel aan de implementatiegroep Zorgstandaard Chronische pijn. Ik spreek op symposia en congressen over het belang van psychologische diagnostiek, multidisciplinaire educatie en behandeling van chronische pijn. Verder vind ik het een uitdaging om ook voor pijnpatienten en hun naasten lezingen te verzorgen over wat chronische pijn is, wat de psycholoog  kan betekenen. Ik draag graag mijn steentje bij aan meer kennis en meer begrip over chronische pijn. In maart 2018 is het boek Handboek pijnrevalidatie voor de eerste- tweede- en derdelijns  gezondheidszorg uitgegeven waar ik een hoofdstuk aan meegeschreven heb, samen met Dr. Doeke Keizer, huisarts in Harkema. 
 

Mariëlle van Wieren-Kampen

Ik studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar de basis is gelegd voor het werken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Tijdens mijn studie heb ik o.a. ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met ziektevrees (hypochondrie) en liep ik stage op een (poli)kliniek van een psychiatrisch ziekenhuis.

Sinds begin 1998 ben ik werkzaam bij de psychologenpraktijk in Kollum. Per 2003 werd ik mede-eigenaar van de praktijk. Ik ben Gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog en geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register.

Inmiddels heb ik ruime ervaring opgebouwd in het werk als psycholoog. Hierbij maak ik met name gebruik van cognitieve gedragstherapie maar ook van specialistische methoden zoals EMDR (zie elders op deze website en op www.emdr.nl). In 2017 heb ik mijn vervolgopleiding EMDR bij de Vereniging EMDR Nederland afgerond.

Sinds een jaar ga ik ook met mensen naar buiten. Ik bied wandeltherapie en ben opgeleid tot Buitenpsycholoog. Psychologische behandeling in combinatie met wandelen in de natuur bevordert het herstellend vermogen. Wat is vastgelopen, komt (letterlijk) weer in beweging. 

Vertrouwen, respect, humor en een goed contact vind ik erg belangrijk. Regelmatig ben ik onder de indruk van het vermogen van mensen om hun klachten en problemen te lijf te gaan. Het positieve van kortdurend en klachtgericht werken is dat mensen vaak snel opknappen en op eigen kracht verder kunnen. Het werken binnen onze eigen praktijk, waar een persoonlijke benadering en 'zorg op maat' centraal staan, past goed bij mij. Mensen die een psycholoog met een christelijke levensovertuiging zoeken, kunnen bij mij terecht.

Goede samenwerking met andere zorgverleners is van groot belang om de cliënt de beste zorg te bieden. Daarom ben ik bestuurslid van Stichting Eerstelijns Zorgverleners Kollum (ELZ Kollum). Het bieden van consultatie aan praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ) behoort ook tot mijn werk.

Jaqueline de Jong

Na mijn studie psychologie in Amsterdam en Leiden ben ik gaan werken als onderwijs-psycholoog. Daarna heb ik in die 'rol' bij verschillende instellingen gewerkt. Mijn voornaamste werkzaamheden bestonden uit het doen van diagnostisch onderzoek van leer-en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten en het geven van individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen, adolescenten, ouders en docenten.

In 1994 ben ik een praktijk gestart in Amsterdam. Omdat ik me o.a. veel bezighield met 'geheugenwerking' en hoe iemand leert (in de breedste zin van het woord) resulteerde dit in het schrijven van een aantal praktische boeken op dit gebied.

Veel voortgezet onderwijs scholen waren in die tijd bezig met de invoering van 'het studiehuis', waardoor er behoefte was aan informatie over hoe zij ervoor konden zorgen dat leerlingen meer zelfstandig zouden gaan leren (leren). Hiervoor heb ik een aantal trainingen ontwikkeld en landelijk aangeboden. Er moest veel gereisd worden..

Tegelijkertijd bleef ik mijn 'oude' vak uitoefenen en merkte dat ik steeds meer behoefte kreeg om intensiever te gaan begeleiden op individueel niveau. Om mij (nog) meer te bekwamen op dit vlak heb ik het traject gevolgd (en afgerond), dat nodig is om eerstelijnspsycholoog te worden. Hiervoor heb ik in een aantal jaar in een bestaande 1e lijnspraktijk in Zaandam gewerkt en in een huisartsenpraktijk in Amsterdam.

In 2008 ben ik met mijn gezin naar het mooie Friesland verhuisd en heb ik mij aangesloten bij de psychologenpraktijk van Jolanda Reitsma en Mariëlle van Wieren. Hiernaast voer ik praktijk in Blije, De Leerfabriek.

Mijn aanpak is vooral gericht op het heden en de nabije toekomst en oplossingsgericht; U zit op dit moment ergens mee en dat is dan ook de insteek van onze gesprekken. Zo nodig wordt er een uitstapje gemaakt naar 'vroeger'. Ook zal ik regelmatig nagaan of u tevreden bent met de vorderingen en onze aanpak.

Ik maak gebruik van de volgende soorten therapie: cognitieve gedragstherapie, inzicht-gevende therapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. U kunt bij mij ook altijd terecht voor een (eenmalig) advies.

Geralien Bonnema

Na mijn opleiding aan de HBO-V in Utrecht in 1991, werkte ik een aantal jaren in de gezondheidszorg in de functie van verpleegkundige. Ik had behoefte om verder te studeren en omdat ik inmiddels met mijn partner naar het noorden was verhuisd, viel de keuze destijds op de deeltijdstudie psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ik raakte tijdens mijn stage steeds meer geïnteresseerd in verschillende behandelingswijzen en ben daarna eigenlijk niet meer gestopt met verder leren.

Mijn specialisme lag jarenlang in de ouderenzorg (in verpleeghuizen en ambulante ouderenpsychiatrie), gecombineerd met een dag in de week werken in de volwassenenzorg. In 2012 voltooide ik de opleiding tot Gezondheidspsycholoog in Groningen. Naast protocollair werken, in de vorm van cognitieve gedragstherapie, blijft het bieden van maatwerk een grote uitdaging voor mij. Dat betekent dat ik, als het nodig is, onderbouwd kan afwijken van protocollen. Ik behandel cliënten met diverse klachten, angsten, somberheid en/of trauma’s. Ik heb mijzelf verder ontwikkeld door middel van cursussen en trainingen waaronder een tweejarige cliëntgerichte opleiding ‘focussen in therapie’ aangevuld met mindfulness, basisopleidingen schematherapie, emdr en klinische hypnose. De voortdurende (vaak onbewuste) wisselwerking tussen lichaam, gedrag, gedachten, emoties en de impact hiervan op ons dagelijks leven, is soms net een puzzel die ik steeds weer samen met cliënten wil proberen op te lossen of als dat niet mogelijk is; samen te verhelderen wat er nog wel of misschien anders kan.

Geïnspireerd door het werken met metaforen en de natuur werk ik op dit moment niet alleen meer in de spreekkamer maar als dat kan ook in de buitenlucht en ik ben begonnen met een opleiding bij de Buitenpsychologen. Naast het werken in de specialistische GGZ ben ik in 2020 met mijn praktijk voor psychologie in de basis GGZ aangesloten bij Psychologenpraktijk Reitsma & van Wieren.