Wie wij zijn

Jolanda Reitsma-Lutjes


Na mijn studie psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen verhuisde ik met mijn man naar Kollum. In dit prachtige dorp startte ik in 1995 Psychologenpraktijk Kollum. De praktijk groeide al snel. In 2003 gingen mijn collega Mariëlle van Wieren en ik een maatschap aan en veranderde de naam in Reitsma & Van Wieren. In al die jaren veranderde de organisatie van de GGZ in Nederland voortdurend. Wat niet veranderde is de kleinschaligheid van onze praktijk, de persoonlijke benadering en de huiselijke maar professionele basis. 

Het uitgangspunt van mijn behandelingen is de clientgerichte psychotherapie. Niet alleen uw klachten staan centraal, maar ook uw ontwikkeling en persoonlijke groei. Ik maak gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, clientgerichte psychotherapie, het gevolgenmodel, en ben ook EMDR-therapeut.

In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn en lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden. Lijden aan pijn en vermoeidheid wordt in onze samenleving zwaar onderschat, evenals de beperkingen die daarvan het gevolg zijn. Ik vind het behandelen van mensen met deze lichamelijke klachten een van de meest uitdagende kanten van mijn werk.

Naast mijn werk als GZ-psycholoog geef ik ook cursussen op het gebied van pijn en neem ik deel aan de implementatiegroep Zorgstandaard Chronische pijn. Ik spreek op symposia en congressen over het belang van psychologische diagnostiek, multidisciplinaire educatie en behandeling van chronische pijn. Verder vind ik het een uitdaging om ook voor pijnpatienten en hun naasten lezingen te verzorgen over wat chronische pijn is en hoe daar mee te leven. Zie ook Mantelzorgnoordenveld Ik draag graag mijn steentje bij aan meer kennis en meer begrip over chronische pijn. In maart 2018 is het boek Handboek pijnrevalidatie voor de eerste- tweede- en derdelijns  gezondheidszorg uitgegeven waar ik een hoofdstuk aan meegeschreven heb, samen met Dr. Doeke Keizer, huisarts in Harkema.
 

Mariëlle van Wieren-Kampen

Ik studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar de basis is gelegd voor het werken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Tijdens mijn studie heb ik o.a. ervaring opgedaan met het behandelen van mensen met ziektevrees (hypochondrie).

Sinds begin 1998 ben ik werkzaam bij de psychologenpraktijk in Kollum. Per 2003 werd ik mede-eigenaar van de praktijk. Ik ben gekwalificeerd Eerstelijnspsycholoog en geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register.

Inmiddels heb ik ruime ervaring opgebouwd in het werken als eerstelijnspsycholoog. Hierbij maak ik met name gebruik van cognitieve gedragstherapie maar ook van specialistische methoden zoals EMDR (zie elders op deze website en op www.emdr.nl). In 2017 heb ik mijn vervolgopleiding EMDR bij de Vereniging EMDR Nederland afgerond.

Mensen die een hulpverlener met een christelijke levensovertuiging zoeken, kunnen bij mij terecht.

Vertrouwen, respect, humor en een goed contact vind ik belangrijk in de omgang met cliënten. Regelmatig ben ik onder de indruk van het vermogen van mensen om hun klachten en problemen te lijf te gaan. De sleutel tot verandering ligt bij de cliënt. De uitdaging is om die sleutel gezamenlijk te ontdekken. Het positieve van kortdurend en klachtgericht werken is dat cliënten vaak snel opknappen en op eigen kracht verder kunnen.
Goede samenwerking met andere zorgverleners is van groot belang om de cliënt de beste zorg te bieden. Daarom ben ik bestuurslid van Stichting Eerstelijns Zorgverleners Kollum (ELZ Kollum). Het bieden van consultatie aan praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ) behoort ook tot mijn werk.

Jaqueline de Jong

Na mijn studie psychologie in Amsterdam en Leiden ben ik gaan werken als onderwijs-psycholoog. Daarna heb ik in die 'rol' bij verschillende instellingen gewerkt. Mijn voornaamste werkzaamheden bestonden uit het doen van diagnostisch onderzoek van leer-en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten en het geven van individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen, adolescenten, ouders en docenten.

In 1994 ben ik een praktijk gestart in Amsterdam. Omdat ik me o.a. veel bezighield met 'geheugenwerking' en hoe iemand leert (in de breedste zin van het woord) resulteerde dit in het schrijven van een aantal praktische boeken op dit gebied.

Veel voortgezet onderwijs scholen waren in die tijd bezig met de invoering van 'het studiehuis', waardoor er behoefte was aan informatie over hoe zij ervoor konden zorgen dat leerlingen meer zelfstandig zouden gaan leren (leren). Hiervoor heb ik een aantal trainingen ontwikkeld en landelijk aangeboden. Er moest veel gereisd worden..

Tegelijkertijd bleef ik mijn 'oude' vak uitoefenen en merkte dat ik steeds meer behoefte kreeg om intensiever te gaan begeleiden op individueel niveau. Om mij (nog) meer te bekwamen op dit vlak heb ik het traject gevolgd (en afgerond), dat nodig is om eerstelijnspsycholoog te worden. Hiervoor heb ik in een aantal jaar in een bestaande 1e lijnspraktijk in Zaandam gewerkt en in een huisartsenpraktijk in Amsterdam.

In 2008 ben ik met mijn gezin naar het mooie Friesland verhuisd en heb ik mij aangesloten bij de psychologenpraktijk van Jolanda Reitsma en Mariëlle van Wieren. Hiernaast voer ik praktijk in Blije, De Leerfabriek.

Mijn aanpak is vooral gericht op het heden en de nabije toekomst en oplossingsgericht; U zit op dit moment ergens mee en dat is dan ook de insteek van onze gesprekken. Zo nodig wordt er een uitstapje gemaakt naar 'vroeger'. Ook zal ik regelmatig nagaan of u tevreden bent met de vorderingen en onze aanpak.

Ik maak gebruik van de volgende soorten therapie: cognitieve gedragstherapie, inzicht-gevende therapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. U kunt bij mij ook altijd terecht voor een (eenmalig) advies.

Marijke Schaaphok-Oostingh

Ik behaalde mijn master psychologie in 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heb ik gewerkt in een GGZ-instelling en als medisch psycholoog op de afdeling oncologie van het UMCG. In de periode van 2011 tot 2013 ben ik daar opgeleid tot Gezondsheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). 
 
Tijdens het  werken bij grote instellingen begon het persoonlijke en kleinschalige karakter van een vrijgevestigde praktijk mij te trekken, waarop ik mij als zelfstandige heb aangesloten bij Psychologenpraktijk Reitsma & van Wieren. Ik werk op maandag in het Medisch centrum Surhuisterveen en op dinsdag en donderdag op de locatie Kollum. Daarmee keer ik terug naar de provincie waar ik oorspronkelijk vandaag kom. Therapie in het Fries behoort tot de mogelijkheden voor wie dat prettig vindt. 
In gesprek met mensen vind ik een goede aansluiting belangrijk. Ik breng samen met cliënten overzicht en ordening aan in hun klachten en wensen (doelen), het liefst zo concreet mogelijk en in eigen woorden. Soms verliezen mensen in een moeilijke periode zicht op hun eigen veerkracht en sterke kanten. Ik gebruik verschillende technieken om mensen daar weer mee in contact te brengen, zoals oplossingsgerichte therapie (krachtgericht), cognitieve gedragstherapie (gericht op gedachten) en EMDR (traumatherapie).

Ik ben vertrouwd met het aandachtsgebied van omgaan met lichamelijke klachten of ziekte, en de psychische klachten die hieruit voort kunnen komen. Verder verdiep ik mij in psychische klachten rondom de periode van zwangerschap, geboorte en kraamtijd, en de invloed van hormonale veranderingen.